Одлука о измјени плана јавних набавки за 2021. годину

Home / Одлука о измјени плана јавних набавки за 2021. годину

Број: 671/21

Датум: 01.07.2021. године

 

На основу члана 59. Статута ЈУ Дјечији вртић „Радост“ Приједор, Управни одбор на сједници одржаној дана 01.07.2021. године,  доноси:

 

ОДЛУКУ О ИЗМЈЕНИ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ „РАДОСТ“ ЗА 2021. ГОДИНУ

Члан 1.

Овом Одлуком врши се измјена Плана јавних набавки за 2021. годину бр.: 407/21 од 17.05.2021. године на начин да се у табеларном приказу, који је саставни дио Одлуке, под ставком набавка робе мијењају тачке 7., 8., и 9. и сада гласе:

 

7.

Набавка меса и месних производа

 

412431

 

34.000,00 КМ

Конкурентски захтјев Јул 2021.

 

2 године

15800000-6

 

8.

 

Набавка хљеба

 

412431

 

21.000,00 КМ

Конкурентски захтјев Јул 2021.

 

2 године

 

 

9.

Набавка осталих прехрамбених артикала

 

412431

 

170.000,00КМ

Отворени поступак Јул 2021.

 

2 године

 

 

Члан 2.

У табеларном приказу који је саставни дио Плана јавних набавки за 2021. годину, под ставком набавка услуга мијењају се тачке 9. и 11. и сада гласе:

 

9.

Услуга прања тепиха и аутомобила

412539

 

412531

 

1.307,00 КМ

Директни споразум Јул 2021.

 

1 година

 

 

11.

Услуге поправке апарата за уређаје за професионалне кухиње, вешераје, малих кућанских апарата и других апарата и уређаја

 

412516

 

412518

 

412539

 

 

 

624,00 КМ

 

 

Директни споразум

 

 

Јул 2021.

 

 

 

1 година

 

 

Члан 3.

Ова Одлука се прилаже Плану јавних набавки ЈУ Дјечији вртић „Радост“ Приједор за 2021. годину и чини њен саставни дио.

Члан 4.

Одлука ступа на снагу даном доношења.