Јавне набавке 2021

Home / Јавне набавке 2021

 

 

Р.б.

 

 

 

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

Економски код – група трошкова из Аналитичког контног плана Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а Врста поступка набавке Оквирни датум покретања поступка Планирано трајање Уговора или Оквирног споразума ЦПВ код Напомена
1 2 3 4 5 8 9 10      11
РОБЕ
1. Набавка природног гаса, нафте и нафтних деривата

412 213

 

412 217

341,00  КМ

 

1.641,00 КМ

Директан споразум

 

Јун 2021.

 

1 година

 

09130000-9

 

2.

 

Набавка дрвета за огрев

 

412 215

 

5.982,00 КМ

Директан споразум

 

Јун 2021.

 

1 година

 

09111400-4

3. Набавка канцеларијског материјала

 

412 310

 

811,00 КМ

Директан споразум

 

Јун 2021.

 

1 година

 

30190000-7

4. Набавка компјутерског материјала-тонера

 

412 311

 

470,00 КМ

Директан споразум

 

Јун 2021.

 

1 година

 

30200000-1

5. Набавка материјала и опреме за одржавање хигијене објеката

 

 

412 320

 

 

 

5.800,00 КМ

 

Конкурентски захтјев

 

Јун 2021.

 

1 година

 

39830000-9

6. Набавка материјала за текуће и инвестиционо одржавање објеката и опреме

 

 

412 518

 

 

1.709,00 КМ

 

Директни споразум

 

 

 

 

1 година

 

 

44190000-8

 

 

По потреби

7. Набавка меса и месних производа

 

412 431

 

10.300,00 КМ

Конкурентски захтјев

 

Јун 2021.

 

1 година

 

15800000-6

8. Набавка хљеба

 

412 431

 

7.400,00 КМ

Конкурентски захтјев

 

Јун 2021.

 

1 година

 

15800000-6

9. Набавка осталих прехрамбених артикала

 

412 431

 

38.700,00 КМ

Конкурентски захтјев

 

Јун 2021.

 

1 година

 

15800000-6

10. Потрошни дидактички материјал за рад у групама (дидактички материјал и играчке)

 

 

412 439

 

 

5.128,00 КМ

 

Директан споразум

 

 

Јун 2021.

 

 

1 година

 

 

37524700-4

11. Набавка намјештаја за вртиће 511 321   427,00 КМ Директан споразум 1 година 39100000-3 по потреби
12. Набавка рачунара и рачунарске опреме       511 330   854,00 КМ Директан споразум Јун 2021. 1 година 30230000-0
13. Издаци за набавку машина 511 300 1.709,00 КМ Директан споразум Јун 2021. 1 година
14. Издаци за набавку синтног инвентара      516 140      854,00 КМ Директан споразум Јун 2021.        1 година 39700000-9
15. Издаци за нематеријалну имовину-лиценца

 

511 712

 

3.600 КМ

Директан споразум Уговор од 01.01.2021.

 

16. Набавка службених гласила

 

412 332

 

 

341,00 КМ

Директан споразум

 

Јун 2021.

 

1 година

 

22211100-3

 

17. Набавка стручних часописа

 

412 333

 

256,00 КМ

Директан споразум

 

Јун 2021.

 

1 година

 

22211000-2

 

18. Набавка медицинског, лабораторијског и ортопедског материјала

 

 

412 420

 

 

 

2.461,00 КМ

 

Директан споразум

 

 

Јун 2021.

 

 

1 година

 

 

33141000-0

 

 

 

УКУПНО РОБЕ

 

 

Р.б.

 

 

 

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

Економски код – група трошкова из Аналитичког контног плана Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а Врста поступка набавке Оквирни датум покретања поступка Планирано трајање Уговора или Оквирног споразума ЦПВ код Напомена
1 2 3 4 5 8 9 10      11
УСЛУГЕ
1. Одржавање службених возила

 

412 531

 

427,00 КМ

Директан споразум

 

Јун 2021.

 

1        година

 

50110000-9

 

2. Услуге осигурања(имовине, запослених и дјеце)

 

412 720

 

 

5.104,00 КМ

Директан споразум Уговор од 29.12.2020.

 

1 година

 

66510000-8

3.

 

Услуге осигурања возила 412 720 706,00 Директан споразум

26.01.2021.

24.02.2021.

       1 година 66510000-8
3.

Систематски

преглед радника

 

412 799

 

2.991,00 КМ

Директан споразум

 

Јун 2021.

 

1 година

 

85140000-2

 

4. Санитарни преглед радника

 

412 799

 

5.900 KM

Директни споразум

 

Јун 2021.

 

1 година

5. Хигијенски минимум

 

412 799

 

3.611 КМ

Директни споразум

 

Јун 2021.

 

1 година

6. Услуга одржавања рачуноводственог програма и рачунарске опреме

 

412 770

 

5.400 КМ

Уговор од 01.01.2021.

 

01.01.2021.

 

1 година

7. Услуга фотокопирања, штампања и коричења

 

412 731

 

256,00 КМ

Директни споразум

 

 

 

1 година

по потреби
8. Услуга израде фотографија

 

412 736

 

384,00 КМ

 

Директни споразум

 

1 година

по потреби
9. Услуга прања тепиха и аутомобила

412 539

 

412 531

 

427,00 КМ

Директни споразум

 

Јун 2021.

 

1 година

10. Услуге одржавања бунара 412 539    205,00 КМ Директни споразум

Јун 2021.

 

1 година
11. Услуга поправке апарата и уређаја за професионалне кухиње, вешераје, малих кућанских апарата и других апарата и уређаја

 

412 516

 

412 518

 

412 539

 

 

 

1.504,00 КМ

 

 

Директни споразум

 

 

 

 

 

1 година

по потреби
12. Услуге лабораторије

 

412 422

 

1.427,00 КМ

 

Директни споразум

 

Јун 2021.

 

1 година

 

85111820-4

 

13. Услуге урамљивања

 

412 999

 

341,00 КМ

Директни споразум

 

 

 

1 година

по потреби

 

УКУПНО УСЛУГЕ

 

 

 

Р.б.

 

 

 

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

Економски код – група трошкова из Аналитичког контног плана Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а Врста поступка набавке Изврше-ње у 2020.год План буџета са пдв-ом за 2021.год. Планирано трајање Уговора или Оквирног споразума ЦПВ код Напомена
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
РАДОВИ
1. Реконструкција објеката вртића У случају додатних средстава

 

УКУПНО РАДОВИ