ЈАВНИ КОНКУРС

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПРИЈЕМ ДЈЕЦЕ У ВРТИЋ И ЈАСЛИЦЕ У РАДНОЈ 2024/2025. ГОДИНИ

Број: 618/24

Датум: 29.05.2024. године

На основу члана 10. Правилника о пријему дјеце у вртић и јаслице ЈУ Дјечији вртић „Радост“ Приједор, број: 321/23 од 18.04.2023. године  и Одлуке о расписивању Конкурса, број: 617/24 од 29.05.2024. године, објављује се

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПРИЈЕМ ДЈЕЦЕ У ВРТИЋ И ЈАСЛИЦЕ У РАДНОЈ 2024/2025. ГОДИНИ

I

ЈУ Дјечији вртић „Радост“ Приједор, уписује 114 (једнастотиначетрнаест) дјеце у радној 2024/2025. години, старости од једне године до поласка у школу, и то:

Вртић „Радост“ – Централни

 • Дјеца од 1 до 2 године ……………………………………….11 дјеце
 • Дјеца од 2 до 3 године………………………………………..21 дјеце
 • Дјеца од 3 до 4 године………………………………………..13 дјеце
 • Дјеца од 4 до 5 године………………………………………6 дјеце
 • Дјеца од 5 до 6 године …………………………………………6 дјеце

Вртић „Ђурђевак“ – Урије

 • Дјеца од 2 до 3 године ……………………………………….13 дјеце
 • Дјеца од 3 до 4 године………………………………………….5 дјеце
 • Дјеца од 4 до 5 године……………………………………..4 дјеце

Вртић „Цврчак“ – Пећани

 • Дјеца од 1 до 3 године ………………………………………..10 дјеце

Вртић „Сњежана“ – Пећани

 • Дјеца од 3 до 4 године…………………………………………..3 дјеце

Вртић „Палчић“ – Омарска

 • Дјеца од 1 до 3 године………………………………………….7 дјеце
 • Дјеца од 3 до 4 године……………………..……………….1 дијете

Вртић „Бамби“ – Козарац

 • Дјеца од 3 – 6 године……………………………………………14 дјеце

II

Уз пријаву потребно је приложити (оригинал или овјерене копије):

 1. Извод из матичне књиге рођених дјетета за које аплицирате за упис у вртић,
 2. Извод из матичне књиге рођених  дјеце ако се ради о вишечланим породицама,
 3. Увјерење родитеља о степену инвалидности,
 4.  Извод из матичне књиге умрлих, ако се ради о самохраном родитељу,
 5. Извод из матичне књиге рођених једног од родитеља који припада мањинским етничким заједницама,
 6. Увјерење којим је утврђен статус корисника права на новчану помоћ, дјечији додатак и матерински додатак,
 7. Увјерење о запослењу родитеља издато од послодавца (за родитеље који су запослени)

III

Конкурс остаје отворен 8 радних дана од дана објављивања.

Пријаве се попуњавају у просторијама ЈУ Дјечији вртић „Радост“, ул. Вука Караџића број 21.

О резултатима конкурса родитељи ће бити обавјештени путем спискова који ће бити истакнути на огласној табли ЈУ Дјечији вртић „Радост“ Приједор у ул. Вука Караџића 21, у року од четрнаест (14) дана од дана затварања конкурса.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

НАПОМЕНА:

Родитељи су дужни приложити налазе специјалисте уколико их дијете посједује, о тјелесном и менталном здрављу дјетета, односно о његовим психофизичким способностима.

Директор

Татјана Брдар