Контакт

Home / Контакт

ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ „РАДОСТ“

Вука Карџића 21, Приједор

Тел./факс: 052/ 211-702

e-mail: vrticradostpd@gmail.com

Вртић “Цврчак” Пећани

Тел: 052/211-103

Вртић “Сњежана” Пећани

Тел: 052/234-450

Вртић “Ђурђевак” Урије

Тел: 052/237-817

Вртић “Палчић” Омарска

Тел: 052/490-064

Вртић “Бамби” Козарац

Тел: 052/490-063